دوره‌های آکادمی حکمت

تفسیر و علوم قرآنی

teachers
جمعی از اساتید
5ساعت و 55دقیقه
محمد-مرادی
استاد دکتر محمد مرادی
22ساعت و 40دقیقه

تومان 1099000

teachers
جمعی از اساتید
29 ساعت و 30 دقیقه
teachers
جمعی از اساتید
10 ساعت و 30 دقیقه
teachers
جمعی از اساتید
21 ساعت و 40 دقیقه

علوم حدیث

teachers
جمعی از اساتید
22 ساعت

فلسفه

علیرضا آرام
استاد علیرضا آرام
8 ساعت و 55 دقیقه

تومان 459000

حامد شیواپور
استاد حامد شیواپور
7 ساعت و 5 دقیقه

تومان 559000

teachers
جمعی از اساتید
30 ساعت و 55 دقیقه

تومان 559000

علیرضا قائمی‌نیا
استاد علیرضا قائمی‌نیا
8 ساعت

تومان 349000

علیرضا قائمی‌نیا
استاد علیرضا قائمی‌نیا
6 ساعت و 20 دقیقه

تومان 349000

سید محمد سادات‌منصوری
استاد سید محمد سادات‌منصوری
14 ساعت و 44 دقیقه

تومان 459000

هنر

علیرضا آرام
استاد علیرضا آرام
7 ساعت و 40 دقیقه

تومان 459000

سید رضی موسوی گیلانی
استاد سید رضی موسوی گیلانی
7 ساعت و 5 دقیقه

تومان 559000

مهدی امینی
استاد مهدی امینی
3 ساعت و 45 دقیقه
مهدی داوودآبادی
استاد مهدی داوودآبادی
9 ساعت و 50 دقیقه

تومان 1099000

ادیان و مذاهب

teachers
جمعی از اساتید
42 ساعت و 30 دقیقه

تومان 2099000

teachers
جمعی از اساتید
3 ساعت و 23 دقیقه

روان‌شناسی

محمد باعزم
استاد محمد باعزم
۱۴ ساعت و ۳۶ دقیقه

تومان 249000

محمد باعزم
استاد محمد باعزم
2 ساعت و 7 دقیقه

تومان 249000

کلام

teachers
جمعی از اساتید
40 ساعت

تومان 2099000

علی اله‌بداشتی
استاد علی اله‌بداشتی
9 ساعت و 22 دقیقه

تومان 559000

علی اله‌بداشتی
استاد علی اله‌بداشتی
5 ساعت و 40 دقیقه

تومان 349000

عرفان و معنویت

teachers
جمعی از اساتید
18 ساعت و 40 دقیقه
teachers
جمعی از اساتید
18 ساعت و 55 دقیقه

تومان 659000

توسعه فردی

Jeff Ansell
استاد جِف آنسل
1 ساعت و 16 دقیقه

تومان 349000

Jessie Withers
استاد جسی ویترز
34 دقیقه

تومان 249000

Mike Figliuolo
استاد مایک فیگلیولو
59 دقیقه

تومان 349000

Gemma Leigh Roberts
استاد جِما لی رابرتز
58 دقیقه

تومان 249000

علوم سیاسی

سید کاظم سید باقری
استاد سید کاظم سیدباقری
14 ساعت و 36 دقیقه

تومان 459000

تاریخ

محمد مسجدجامعی
استاد محمد مسجدجامعی
14 ساعت و 40 دقیقه

تومان 769000

مهارت‌های آکادمیک

محمدباقر ملکیان
استاد محمدباقر ملکیان
4 ساعت و 5 دقیقه

تومان 349000

مدیریت

laurie ruettimann
استاد لاوری روتیمن
28 دقیقه

تومان 249000

محمد مهدی جهانبخت
استاد محمدمهدی جهانبخت
7 ساعت و 10 دقیقه

تومان 499000

مهدی عزیزی
استاد مهدی عزیزی
4 ساعت

تومان 459000