دوره‌های آکادمی حکمت

تفسیر و علوم قرآنی

teachers
جمعی از اساتید
5ساعت و 55دقیقه
محمد-مرادی
استاد دکتر محمد مرادی
22ساعت و 40دقیقه
teachers
جمعی از اساتید
29 ساعت و 30 دقیقه
teachers
جمعی از اساتید
10 ساعت و 30 دقیقه
teachers
جمعی از اساتید
21 ساعت و 40 دقیقه

علوم حدیث

teachers
جمعی از اساتید
23 ساعت

فلسفه

علیرضا آرام
استاد علیرضا آرام
8 ساعت و 55 دقیقه
teachers
جمعی از اساتید
30 ساعت و 55 دقیقه
علیرضا قائمی‌نیا
استاد علیرضا قائمی‌نیا
8 ساعت
علیرضا قائمی‌نیا
استاد علیرضا قائمی‌نیا
6 ساعت و 20 دقیقه
سید محمد سادات‌منصوری
استاد سید محمد سادات‌منصوری
14 ساعت و 44 دقیقه

هنر

علیرضا آرام
استاد علیرضا آرام
7 ساعت و 40 دقیقه
سید رضی موسوی گیلانی
استاد سید رضی موسوی گیلانی
7 ساعت و 5 دقیقه
مهدی امینی
استاد مهدی امینی
3 ساعت و 45 دقیقه
مهدی داوودآبادی
استاد مهدی داوودآبادی
9 ساعت و 50 دقیقه

ادیان و مذاهب

teachers
جمعی از اساتید
42 ساعت و 30 دقیقه
teachers
جمعی از اساتید
3 ساعت و 23 دقیقه

روان‌شناسی

محمد باعزم
استاد محمد باعزم
۱۴ ساعت و ۳۶ دقیقه
محمد باعزم
استاد محمد باعزم
2 ساعت و 7 دقیقه

کلام

علی اله‌بداشتی
استاد علی اله‌بداشتی
9 ساعت و 22 دقیقه
علی اله‌بداشتی
استاد علی اله‌بداشتی
5 ساعت و 40 دقیقه

عرفان و معنویت

teachers
جمعی از اساتید
18 ساعت و 40 دقیقه
teachers
جمعی از اساتید
18 ساعت و 55 دقیقه

توسعه فردی

Jeff Ansell
استاد جِف آنسل
1 ساعت و 16 دقیقه
Jessie Withers
استاد جسی ویترز
34 دقیقه
Mike Figliuolo
استاد مایک فیگلیولو
59 دقیقه
Gemma Leigh Roberts
استاد جِما لی رابرتز
58 دقیقه

علوم سیاسی

سید کاظم سید باقری
استاد سید کاظم سیدباقری
14 ساعت و 36 دقیقه

تاریخ

محمد مسجدجامعی
استاد محمد مسجدجامعی
14 ساعت و 40 دقیقه

مهارت‌های آکادمیک

محمدباقر ملکیان
استاد محمدباقر ملکیان
4 ساعت و 5 دقیقه

مدیریت

laurie ruettimann
استاد لاوری روتیمن
28 دقیقه
محمد مهدی جهانبخت
استاد محمدمهدی جهانبخت
7 ساعت و 10 دقیقه