فلسفه ذهن

بحث‌های مرتبط با ماهیت ذهن و آگاهی پر‌نشاط، پرجاذبه و در حال پیشرفت است و این در حالی است که این بحث‌ها بر فلسفه، روان‌شناسی، هوش مصنوعی و علوم اعصاب تأثیرات زیادی دارد. فهم اینکه چطور ذهن با جهان فیزیک انطباق می‌یابد و با اشیای مادی تعامل دارد و نیز تبیین اینکه چطور ذهن قادر به بازنمایی جهان است سخت است.
امتیاز دوره
5/5

اساتید دوره

سید محمد سادات‌منصوری
سید محمد سادات‌منصوری
وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
هزینه دوره
459,000

درباره دوره

بحث‌های مرتبط با ماهیت ذهن و آگاهی پر‌نشاط، پرجاذبه و در حال پیشرفت است و این در حالی است که این بحث‌ها بر فلسفه، روان‌شناسی، هوش مصنوعی و علوم اعصاب تأثیرات زیادی دارد. فهم اینکه چطور ذهن با جهان فیزیک انطباق می‌یابد و با اشیای مادی تعامل دارد دشوار است. تبیین اینکه چطور ذهن قادر به بازنمایی جهان است سخت است. ارتباط تجربه آگاه با بدن و مغز از اسرار این عالم است. این دوره رویکردی فلسفی به این پرسش‌ها دارد و برخی از موضوعات متافیزیکی و مفهومی که زمینه تبیین‌های روان‌شناسی و علوم اعصاب است را بررسی خواهد کرد. ما با مشکل ذهن/ بدن درگیر می‌شویم و از راه‌حل‌های دوگانه‌انگاری، این‌همانی ذهن ـ بدن، کارکردگرایی، رویکرد محاسباتی و اتصال‌گرایی، سخن می‌گوییم. ما مشکل سخت آگاهی و استدلال‌های اصلی آن را می‌آزماییم. همچنین ماهیت تبیین تحویلی یا ماشینی را می‌کاوییم و چالش‌هایشان را بررسی می‌کنیم.

برای چه کسانی مفید است؟

  • دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته‌های فلسفه
  • طلاب سطوح عالی
  • پژوهشگران

مطالب ارائه‌شده

  • گستره علوم و فناوری‌های شناختی با تأکید بر نقش و جایگاه فلسفه ذهن
  • شیوه تفکر فلسفی در مواجهه با پرسش‌های برآمده از رشته‌های گوناگون علوم‌شناختی
  • نقد و بررسی نظریات یگانه‌انگار و دوگانه‌انگار
  • تفکر انتقادی در خصوص نظریات گوناگون در ارتباط ذهن ـ بدن و چالش‌های نگرش فیزیکالیستی به ذهن.
  • نقاط قوت و ضعف نظریات این‌همانی ذهن ـ مغز و نگرش‌های محاسباتی در تبیین ذهن (CTM).

محتوای دوره

دوره در یک نگاه

پیشنهاد آکادمی

teachers
جمعی از اساتید
23 ساعت
teachers
جمعی از اساتید
5ساعت و 55دقیقه