پادکست‌های حکمت

جمعی از اساتید

«تفسیرپژوهی» مجموعه بحث‌هایی «درباره» تفسیر است و با خود تفسیر قرآن تفاوت دارد.
این دوره در ماه مبارک رمضان سال ۱۴۰1، از سایت آکادمی در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.

29 ساعت و 30 دقیقه

جمعی از اساتید

 قرآن برای هدایت زندگان نازل شده و هدف از آن، هدایت انسان به سوی کمال و حقیقت بندگی است.
این دوره در ماه مبارک رمضان سال ۱۴۰۰، از سایت آکادمی در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.

21 ساعت و 40 دقیقه

استاد مرتضی رضازاده

در این مجموعه اندیشه و آثار استاد شهید مرتضی مطهری بررسی شده است.
این مجموعه به زبان انگلیسی و در رادیو معارف انگلیسی ارائه شده است.

۱۲ ساعت و ۴۵ دقیقه

مصاحبه آقای رضازاده
استاد مرتضی رضازاده

در این مجموعه پادکست، عرفان‌ها و معنویت‌های مختلف بررسی و نقد شده است.
این مجموعه به زبان انگلیسی و در رادیو معارف انگلیسی ارائه شده است.

۱۲ ساعت و ۴۵ دقیقه

جمعی از اساتید

 قرآن برای هدایت زندگان نازل شده و هدف از آن، هدایت انسان به سوی کمال و حقیقت بندگی است.
این دوره در تابستان سال ۱۴۰۰، از سایت آکادمی در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.

21 ساعت و 40 دقیقه