رویدادهای آکادمی حکمت

زنان در اسلام و بطور خاص در قرآن
Asma Barlas

زنان باورمند در اسلام

13 آذر 1402
16:00 به وقت ایران
شیوه‌های آموزش و پژوهش علوم انسانی در دانشگاه های آمریکا-کاور
Alireza Doostdar

شیوه‌های آموزش و پژوهش علوم انسانی در دانشگاه‌های آمریکا

30 خرداد 1402
ساعت 20:30
Medical-Bioethics-Shi’i Fiqh
Veronika_Sobotková

اخلاق پزشکی در فقه شیعه و مقایسه آن با قوانین اروپا

1 اسفند 1401
17:00
women in our scriptures
Dr. Heidi Hadsell

زن در متون مقدس ما

26 دی 1401
ساعت 20:30
Patricia-Crone
Hoyland

روش پاتریشیا کرون در بازسازی تاریخ اسلام

3 آبان 1401
ساعت 18:00