ارائه‌دهندگان

Dr. Heidi Hadsell
دکتر هایدی هَدسل
Dr. Heidi Hadsell
Dr. Hanieh Tarkian
دکتر هانیه ترکیان
Dr. Hanieh Tarkian
Rabbi Ruth H. Sohn
ربّی روث سون
Rabbi Ruth H. Sohn

نوع رویداد

آنلاین

تاریخ برگزاری

26 دی 1401

زمان رویداد

ساعت 20:30

میزبان رویداد

مؤسسه بین‌المللی حکمت

نهاد همکار

مرکز ارتباطات و بین‌الملل حوزه‌های علمیه

زبان رویداد

انگلیسی

زن در متون مقدس ما

زنان نیمی از جامعه و خانواده هستند و هرگونه تغییر در جامعه و خانواده بدون مشارکت زنان غیرممکن است. دیدگاه کلی کتب مقدس درباره زنان، به طور سنتی، به شکلی مردسالار تعبیر شده و برخی از بخش‌های دیگر را عموماً محققان، برخورد محترمانه با زنان تلقی می‌کنند. نظرها درباره دیدگاه متون مقدس به زنان، در طول تاریخ تغییر کرده است، اما در مورد زنان و نقش آنها در جامعه اختلاف نظر وجود دارد. بنابراین این سؤالات مطرح می‌شود: در سراسر کتاب مقدس چه قضاوتی درباره زنان جاری است؟ اگر برخی از ادیان، بر اساس کتاب مقدس خود، زنان را شهروندان درجه دوم می‌دانند و با آنان بر همان اساس رفتار می‌کنند، حجیت تورات، انجیل و قرآن چه می‌شود؟ آیا خدا نیز زنان را چنین می‌خواهد؟ آیا خداوند زنان را برای یاوری مردان آفریده است؟ آیا مادری یک وظیفه شرعی برای زنان است؟

این رویداد برای پاسخ به این سؤالات و بسیاری از سؤالات دیگر برگزار شده است.

 

ویدیوی رویداد: