ارائه‌دهندگان

Hoyland
رابرت هویلند
Robert G. Hoyland

نوع رویداد

آنلاین

تاریخ برگزاری

3 آبان 1401

زمان رویداد

ساعت 18:00

میزبان رویداد

مؤسسه بین‌المللی حکمت

نهاد همکار

انجمن علمی علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان

زبان رویداد

انگلیسی و فارسی

روش پاتریشیا کرون در بازسازی تاریخ اسلام

این رویداد در مورد «روش پاتریشیا کرون در بازسازی تاریخ اسلام» صحبت می‌کند. ارائه‌دهنده این رویداد بیشتر بر آثار پاتریشیا کرون و رویکرد او به تاریخ اسلام متمرکز خواهد بود. این یک رویداد در سطح دانشگاه است و بیشتر برای دانشجویان و دانشگاهیانی طراحی شده که مایل به دانستن بیشتر در مورد مطالعات اسلامی هستند. این رویداد را دکتر رابرت هویلند (Robert G. Hoyland) که از دانشجویان پاتریشیا کرون بوده، ارائه می‌کند.

 

ویدیو رویداد: