ارائه‌دهندگان

Alireza Doostdar
علیرضا دوستدار

نوع رویداد

آنلاین

تاریخ برگزاری

30 خرداد 1402

زمان رویداد

ساعت 20:30

میزبان رویداد

مؤسسه بین‌المللی حکمت

نهاد همکار

مرکز بین‌المللی مطالعات دینی دانشگاه تهران

زبان رویداد

فارسی

شیوه‌های آموزش و پژوهش علوم انسانی در دانشگاه‌های آمریکا

در این رویداد علیرضا دوستدار، دانشیار دانشگاه شیکاگو در مطالعات اسلام و انسان‌شناسی ادیان، یافته‌های خود درباره روش‌هایی که دانشگاه‌های آمریکا برای آموزش و پژوهش در حیطه علوم انسانی به کار می‌برند را با مخاطبان در میان می‌گذارد.
وی ابتدا جایگاه علوم انسانی و اجتماعی در نظام دانشگاهی آمریکا و، در ابعاد وسیع‌تر، در جامعه آمریکایی را نشان می‌دهد، سپس با تمرکز بر نمونه‌هایی از طرح درس‌های انسان‌شناسی و دین‌پژوهی در دانشگاه شیکاگو، شیوه‌های آموزش و پژوهش در این علوم را بررسی می‌کند.

ویدیو رویداد: