دین‌شناسی شناختی

قابلیت‌هایی که علوم شناختی به واسطه ارتباط با علوم دیگر دارد، می‌تواند وجوه مختلفی را در حوزه دین‌پژوهی آشکار کند. در حقیقت مطالعه ساختارهای شناختی با توجه به دستاوردهای علوم شناختی برای بازنمایی و کسب مفاهیم دینی در عرصه دین‌پژوهی یکی از نیازهای ضروری موضوعات مختلف دین‌پژوهی در عصر اخیر است.
امتیاز دوره
5/5

اساتید دوره

علیرضا قائمی‌نیا
علیرضا قائمی‌نیا
وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
هزینه دوره
349,000

درباره دوره

علوم شناختی یکی از علوم بین‌رشته‌ای است که رشته‌های مختلفی همچون روان‌شناسی، فلسفه ذهن، عصب‌شناسی، زبان‌شناسی، انسان‌شناسی، علوم رایانه و هوش مصنوعی در تعریف و تبیین این علم مؤثرند. بنابراین می‌توان گفت که علوم شناختی روش‌های مطالعاتی مختلف و متعددی را در مطالعه ساختار و قوای شناختی آدمیان به کار می‌گیرد و روند تغییرات و تکامل‌های آن در تاریخ و نیز در طول حیات هر انسان را بررسی می‌کند. به نظر می‌رسد قابلیت‌هایی که این علم به واسطه ارتباطش با علوم دیگر دارد می‌تواند وجوه مختلفی را در حوزه دین‌پژوهی آشکار کند. در حقیقت مطالعه ساختارهای شناختی با توجه به دستاوردهای علوم شناختی برای بازنمایی و کسب مفاهیم دینی در عرصه دین‌پژوهی یکی از نیازهای ضروری موضوعات مختلف دین‌پژوهی در عصر اخیر است.

در دوره دین‌شناسی شناختی شما با مسائل علوم شناختی و دین‌شناسی شناختی آشنا می‌شوید. در این دوره رویکردها به دین و مفاهیمی چون خدا، تجربه دینی، مغز معنوی، مناسک آیینی مطرح شده است.

برای چه کسانی مفید است؟

  • دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته‌های فلسفه
  • طلاب سطوح عالی
  • پژوهشگران

مطالب ارائه‌شده

  • کلیات و مفاهیم مربوط به علوم شناختی و دین‌شناسی شناختی
  • رویکردها یه دین و مسئله منشأ دین
  • مفاهیم خدا، بیولوژی مغز، تجربه دینی، مغز معنوی، مناسک دینی و نورون‌ها آیینه‌ای، نوروتئولوژی، استعاره مفهومی و مفهوم و صفات خدا

دوره در یک نگاه

پیشنهاد آکادمی

teachers
جمعی از اساتید
23 ساعت
teachers
جمعی از اساتید
5ساعت و 55دقیقه