براهین اثبات وجود خدا

در هر سنت و تفکری تصوری خاص در مورد خداوند مطرح شده است و بر اساس همین تفکر بوده است که برخی خداوند را پرستیدند یا برخی آن را انکار کردند. تاریخ ادیان و مکتب‌های فلسفی صورت‌های متفاوت با یکدیگر از خداوند ارائه کرده‌اند. خداشناسی به این معناست که انسان به حقیقتی برسد که درک کند خداوند علت و خالق اوست و او عین نیاز و متعلق به خداوند است.
امتیاز دوره
5/5

اساتید دوره

علی اله‌بداشتی
علی اله‌بداشتی
وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
هزینه دوره
499,000

درباره دوره

بشر از آغازی که خود را شناخت به دنبال ریشه وجود و هستی خودش بود. همواره این سوال در ذهنش بود که اولا او که هست و دوما از کجا آمده است و چگونه آفریده شده است. بر این اساس می‌توان گفت که یکی از مهم‌ترین مسائلی که بشر با آن مواجهه بوده و هست؛ خدا و خداشناسی است. اینکه انسان از کجا آمده است و به کجا می‌رود. خداشناسی به این معناست که انسان به حقیقتی برسد که درک کند خداوند علت و خالق اوست و او عین نیاز و متعلق به خداوند است.

این درس با نگاهی با الحاد معاصر تدوین شده است. در این درس مفهوم خدا مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته شده چرا که مقدمه ورود به براهین اثبات خداوند تبیین بررسی مفهوم خداوند است. در هر سنت و تفکری تصوری خاص در مورد خداوند مطرح شده است و بر اساس همین تفکر بوده است که برخی خداوند را پرستیدند یا برخی آن را انکار کردند. تاریخ ادیان و مکتب‌های فلسفی صورت‌های متفاوت با یکدیگر از خداوند ارائه کرده‌اند. در این دوره به برخی از تصورها و مفاهیمی که این مکتب‌ها ارائه کرده‌اند مطرح شده است

بنابراین نخست مفهوم خداوند تبیین شده است تا روشن شود که ما در حقیقت در مورد چه موجودی صحبت می‌کنیم و برای چگونه موجودی قرار است براهین اثبات ارائه کنیم. قطعا تلقی‌های مختلف از خداوند در رد یا اثبات برخی از براهین بسیار تاثیر گذارند. در این دوره‌های تلاش شده است به طور مختصر به ایده‌های الحادی، کومونیستی، اگزیستانسیالیستی، مشرکانه، خداباورانه و …. به صورت دقیق و خلاصه پرداخته و همچنین نقد و بررسی شود.

با گذراندن این درس شما به تمام براهین اثبات وجود خداوند، نقد آنها و پاسخ‌هایی که در خصوص اشکالات مطرح شده در خصوص برخی از این براهین مطرح شده است آشنا خواهید شد.

 برای چه کسانی مفید است؟

 • دانشجویان الهیات و معارف
 • دانشجویان فلسفه و کلام
 • طلاب
 • همه علاقه‌مندان به مباحث خداشناسی

 مطالب ارائه‌شده

 • بررسی مفهوم خداوند و ارائه تعاریف مختلف از خداوند و نقد آن
 • تبیین مفهوم الحاد و تشریح ارکان آن
 • تبیین ضرورت بحث در مورد خداوند
 • تبیین چرایی ارائه برهان برای اثبات خداوند
 • تقریر برهان صدیقین و بیان نقد‌های وارد شده به آن
 • تقریر برهان امکان و وجوب و تحلیل نقد‌های وارد شده به آن
 • تبیین فطرت و دلیل فطری بودن وجود خداوند

دوره در یک نگاه

پیشنهاد آکادمی