مرزهای دین و اخلاق در فلسفه اسلامی

افراد بسیاری معتقدند که خوبی و بدی از جمله صفات ذاتی افعال است و عقل توانایی درک کلیات و جزئیات خوبی و بدی برخی افعال را دارد. در مقابل برخی معتقدند که امر و نهی خداوند، خوبی و بدی افعال را مشخص می‌کند و انتظارشان از دین آن است که گزاره‌های اخلاقی را برای بشر به ارمغان آورد.
امتیاز دوره
5/5

اساتید دوره

علیرضا آرام
علیرضا آرام
وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
هزینه دوره
459,000

درباره دوره

رابطه دین و اخلاق از مباحث پرجاذبه‌ و در‌عین‌حال لغزنده‌‌ای است كه سابقه‌ای به طول طرح اندیشه‌های دینی و فلسفی دارد.

در طول تاریخ، فیلسوفان از‌ یک سو و دینداران از سوی دیگر، همواره خود را با این پرسش جدی روبه‌رو می‌دیدند كه آیا میان دین و اخلاق رابطه‌ای وجود دارد؟ آیا اخلاق می‌تواند با قطع نظر از دین در میان جوامع پایدار و ماندگار بماند و سبب سعادت و نیک‌بختی جوامع شود؟ در صورتی که بین دین و اخلاق رابطه‌‌ای باشید آیا دین منشأ اخلاق است یا اخلاق سرچشمه دین است؟ آیا اخلاق و معیارهای اخلاقی جنبه دینی و الهی ندارند و درک معیارهای اخلاقی بستگی به فهم و خرد و دریافت بشر دارد؟

در میان دانشمندان اسلامی دیدگاه‌های زیادی به وجود آمده است. افراد بسیاری معتقدند عقل توانایی درک کلیات و جزئیات خوبی و بدی برخی افعال را دارد. در مقابل برخی معتقدند که خداوند، خوبی و بدی افعال را مشخص می‌کند و انتظارشان از دین آن است که گزاره‌های اخلاقی را برای بشر به ارمغان آورد.

در این دوره ضمن آشنایی با مفاهیم اخلاقی، نظریات دانشمندان و فیلسوفان مسلمان درباره ارتباط اخلاق و دین و تأثیر هر یک بر دیگری را فرا خواهید گرفت.

برای چه کسانی مفید است؟

  • دانشجویان رشته فلسفه اسلامی
  • دانشجویان فلسفه اخلاق
  • دانشجویان رشته‌های مرتبط با مباحث اخلاقی
  • طلاب
  • علاقه‌مندان به مباحث اخلاق و فلسفه و مباحث اخلاق فلسفی

مطالب ارائه‌شده

  • مفهوم‌شناسی مسائل اخلاق و فرااخلاق
  • گستره رابطه دین و اخلاق
  • بررسی نظریات اخلاقی برخی از فیلسوفان مطرح اسلامی
  • بررسی دگردیسی مفهوم سعادت در فلسفه اسلامی
  • ارزیابی سیر تاریخی و تدوین چشم‌انداز مطالعات آتی

دوره در یک نگاه

پیشنهاد آکادمی

teachers
جمعی از اساتید
23 ساعت
teachers
جمعی از اساتید
5ساعت و 55دقیقه