مرزهای دین و اخلاق در فلسفه اسلامی

درباره دوره رابطه دین و اخلاق از مباحث پرجاذبه‌ و در‌عین‌حال لغزنده‌‌ای است كه سابقه‌ای به طول طرح اندیشه‌های دینی و فلسفی دارد. در طول تاریخ، فیلسوفان از‌ یک سو و دینداران از سوی دیگر، همواره خود را با این پرسش جدی روبه‌رو می‌دیدند كه آیا میان دین و اخلاق رابطه‌ای وجود دارد؟ آیا اخلاق […]

جریان‌شناسی اندیشه معاصر ایران

درباره دوره براي كسانی كه به نحو عام به علوم انسانی و به طور خاص به تأثير اين علوم بر حيات فكری و فرهنگی كشور ما در چند دهه اخير علاقه دارند، يكی از بايسته‌ها آن است كه متفكران و انديشه‌های اثرگذار در چند دهه اخير در ايران را در ضمن رويكردی جريان‌شناسانه پيگيری كنند. […]

بررسی و نقد الحاد معاصر

درباره دوره این دوره با همکاری قطب علمی فلسفه دین پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شده است و مدرک آن نیز با مهر مؤسسه و پژوهشگاه ارائه می‌شود. الحاد در دوره معاصر همچون گذشته نیست، بلکه در پس پرده آن اندیشه‌ورزی‌های بسیاری انجام می‌شود. الحاد معاصر را می‌توان جریانی دانست که در دهه نخست […]

دین‌شناسی شناختی

  درباره دوره   علوم شناختی یکی از علوم بین‌رشته‌ای است که رشته‌های مختلفی همچون روان‌شناسی، فلسفه ذهن، عصب‌شناسی، زبان‌شناسی، انسان‌شناسی، علوم رایانه و هوش مصنوعی در تعریف و تبیین این علم مؤثرند. بنابراین می‌توان گفت که علوم شناختی روش‌های مطالعاتی مختلف و متعددی را در مطالعه ساختار و قوای شناختی آدمیان به کار می‌گیرد […]

مبانی علوم شناختی

درباره دوره چگونگی فعالیت‌های ذهنی و فرایندهایی که انجام این فعالیت‌ها را ممکن می‌کند از مهم‌ترین موضوعاتی است که در علوم شناختی مورد بررسی قرار می‌گیرد. به صورت مشخص‌تر از جمله اهداف اصلی این رشته پژوهش در زمینه نحوه تفکر و استدلال کردن، حافظه، توجه، یادگیری و مباحثی مربوط به زبان می‌باشد. علوم اعصاب شناختی […]

فلسفه ذهن

درباره دوره بحث‌های مرتبط با ماهیت ذهن و آگاهی پر‌نشاط، پرجاذبه و در حال پیشرفت است و این در حالی است که این بحث‌ها بر فلسفه، روان‌شناسی، هوش مصنوعی و علوم اعصاب تأثیرات زیادی دارد. فهم اینکه چطور ذهن با جهان فیزیک انطباق می‌یابد و با اشیای مادی تعامل دارد، دشوار است. تبیین اینکه چطور […]