مرزهای دین و اخلاق در فلسفه اسلامی

درباره دوره مسئله «رابطه دین و اخلاق» یکى از مباحثى است که هم در فلسفه اخلاق و هم در فلسفه دین مورد عنایت فلاسفه قرار گرفته است. رابطه دین و اخلاق از مباحث پرجاذبه‌ و در‌عین‌حال لغزنده‌‌ای است كه سابقه‌ای به طول طرح اندیشه‌های دینی و فلسفی دارد. در طول تاریخ، فیلسوفان از‌ یک سو […]

جریان‌شناسی اندیشه معاصر ایران

درباره دوره براي كسانی كه به نحو عام به علوم انسانی و به طور خاص به تأثير اين علوم بر حيات فكری و فرهنگی كشور ما در چند دهه اخير علاقه دارند، يكی از بايسته‌ها آن است كه متفكران و انديشه‌های اثرگذار در چند دهه اخير در ايران را در ضمن رويكردی جريان‌شناسانه پيگيری كنند. […]

بررسی و نقد الحاد معاصر

درباره دوره این دوره با همکاری قطب علمی فلسفه دین پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شده است و مدرک آن نیز با مهر مؤسسه و پژوهشگاه ارائه می‌شود. الحاد در دوره معاصر همچون گذشته نیست، بلکه در پس پرده آن اندیشه‌ورزی‌های بسیاری انجام می‌شود. الحاد معاصر را می‌توان جریانی است که در دهه نخست […]

دین‌شناسی شناختی

درباره دوره علوم شناختی یکی از علوم بین‌رشته‌ای است که رشته‌های مختلفی همچون روان‌شناسی، فلسفه ذهن، عصب‌شناسی، زبان‌شناسی، انسان‌شناسی، علوم رایانه و هوش مصنوعی در تعریف و تبیین این علم مؤثرند. بنابراین می‌توان گفت که علوم شناختی روش‌های مطالعاتی مختلف و متعددی را در مطالعه ساختار و قوای شناختی آدمیان به کار می‌گیرد و روند […]

مبانی علوم شناختی

درباره دوره موضوع اصلی علوم شناختی ذهن و مغز انسان است. در این علم رشته‌های مختلفی همچون روان‌شناسی، فلسفه ذهن، عصب‌شناسی، زبان‌شناسی، انسان‌شناسی، علوم رایانه و هوش مصنوعی مورد توجه‌اند. ماهیت فعالیت‌های ذهنی مانند تفکر، طبقه‌بندی و فرایندهای که انجام این فعالیت‌ها را ممکن می‌کند از مهمترین موضوعاتی است که در این علم مورد بررسی […]

فلسفه ذهن

درباره دوره بحث‌های مرتبط با ماهیت ذهن و آگاهی پر‌نشاط، پرجاذبه و در حال پیشرفت است و این در حالی است که این بحث‌ها بر فلسفه، روان‌شناسی، هوش مصنوعی و علوم اعصاب تأثیرات زیادی دارد. فهم اینکه چطور ذهن با جهان فیزیک انطباق می‌یابد و با اشیای مادی تعامل دارد دشوار است. تبیین اینکه چطور […]