حدیث پژوهی

شرکت در این دوره رایگان است اما دریافت گواهی منوط به گذراندن آزمون پایان دوره و پرداخت هزینه گواهی است. هر روز ساعت 17:00 جلسه جدید در این صفحه قرار خواهد گرفت و محدودیت زمانی برای مشاهده نخواهد داشت شروع دوره از 22 اسفند   درباره دوره علم حديث از مهم‌ترين دانش‌ها در سنت و […]

تفسیرپژوهی

درباره دوره عالمان دینی، تفسیر قرآن کریم که عبارت است از بیان اسباب نزول و شرح و توضیح مراد آیات را به دو صورت ترتیبی یا موضوعی می‌نویسند. روش‌ها،‌ رویکردها و اهداف مختلف و بسیار متنوع باعث شده است که علم تفسیر یک موضوع مستقل و گسترده برای بررسی و پژوهش باشد. در این دوره […]