ارتباطِ با اعتماد به نفس

درباره دوره بیشتر مردم از صحبت کردن در جمع می‌ترسند، اما ارتباط شفاهی مؤثر یک مهارت کلیدی است. جف آنسل ابزارها، استراتژی‌ها و نکات ارتباطی ساده‌ای را ارائه می‌کند که استفاده از آنها آسان است و نتایج فوری را به همراه دارد. او به شما کمک می‌کند اعتماد به نفس بیشتری داشته باشید، از بدن […]

تعیین هدف

درباره دوره با اهداف و نتایج کلیدی (OKR) شروع کنید؛ روش مدیریتی محبوب برای تعیین هدف که می‌تواند همکاری و همسویی را تشویق کند، اولویت‌ها را روشن کند و کارکنان را برای انجام بهترین کارشان توانمند سازد. مربی جسی ویترز مفاهیم پشت OKRها، نحوه طراحی OKR برای گروه‌ها و نحوه پیاده‌سازی چارچوب در سراسر یک […]

تفکر انتقادی

درباره دوره تفکر انتقادی توانایی تفکر انعکاسی و مستقل به منظور تصمیم‌گیری متفکرانه است. با تمرکز بر مسائل ریشه‌ای، تفکر انتقادی به شما کمک می‌کند تا از مشکلات آینده که می‌تواند ناشی از اقدامات شما باشد، اجتناب کنید. در این دوره، مربی و متخصص رهبری، مایک فیگلیولو (Mike Figliuolo)، مجموعه‌ای از تکنیک‌ها را برای کمک […]

پرورش ذهنیت رشد

درباره دوره طرز فکر یک انتخاب است. افرادی که ذهنیت رشد دارند ــ‌باور دارند که استعداد و توانایی قابلیت رشد دارندــ عملکرد، تمرکز و موفقیت بهتری را تجربه می‌کنند. شما این قدرت را دارید که طرز فکر خود را تغییر دهید. نکته کلیدی این است که یاد بگیرید چگونه تغییر ایجاد کنید؛ این دوره روش […]