فلسفه سینما

درباره دوره یکی از ویژگی‌های عصر مدرن، تکثر اخلاقیات در زندگی روزمره است که باعث شده بشر در تک‌تک کنش‌هایش درگیر مقوله اخلاق و رفتار ارزشی اخلاقی باشد. هنر مهم‌ترین عرصه بازنمایی زندگی روزمره است؛ بنابراین استفاده از مقوله هنر و سینما برای این غایت ازاین جهت اهمیت دارد که می‌توان اذعان کرد که هنر […]

هنر اسلامی

درباره دوره دین و هنر از جمله مفاهیمی هستند که نقش عمده‌ای در تاریخ بشریت داشته‌اند. گاهی چنان با هم عجین می‌شوند که چیزی به نام هنر مقدس را رقم می‌زنند و گاهی نیز چنان در مقابل هم قرار می‌گیرند که مفهومی به عنوان هنر شیطانی را پدید می‌آورند. در حقیقت مفهوم مقدس و شیطان […]

فلسفه هنر

درباره دوره فلسفه هنر یکی از فلسفه‌های مضاف است که در دوران مدرن از دیگر ساحت‌های فلسفه جدا شد و به عنوان یک موضوع خاص معرفی و مورد بررسی و تحقیق قرار گرفت. وقتی ما از موضوعی با عنوان فلسفه هنر به عنوان یکی از فلسفه‌های مضاف صحبت می‌کنیم به این معنا نیست که تا […]