مدیر موفق

درباره دوره برای مدیری کار می‌کردم که فقط به اشتباهات من توجه می‌کرد و هرگز حرف خوبی درباره کارم نمی‌زد. وقتی از او پرسیدم که چرا این‌قدر به من سخت می‌گیرد، گفت: «من به تو سخت نمی‌گیرم. من سعی می‌کنم تو بهتر بشوی». حالا که یک مدیر باتجربه هستم، می‌فهمم او چه می‌گفت. اما من […]