مدیر موفق

درباره دوره برای مدیری کار می‌کردم که فقط به اشتباهات من توجه می‌کرد و هرگز حرف خوبی درباره کارم نمی‌زد. وقتی از او پرسیدم که چرا این‌قدر به من سخت می‌گیرد، گفت: «من به تو سخت نمی‌گیرم. من سعی می‌کنم تو بهتر بشوی». حالا که یک مدیر باتجربه هستم، می‌فهمم او چه می‌گفت. اما من […]

مهارت تصمیم‌گیری برای مدیران

درباره دوره انسان بدون تصمیم‌گیری موجودی ایستا خواهد بود؛ موجودی شبیه شیء که هیچ حرکتی از خود نشان نمی‌دهد. تصمیم‌گیری برای حرکت کردن است، حرکتی که انسان را از یک شیء ایستا به یک موجود متحرک تبدیل می‌کند. ما روزانه برای حرکت و فعالیت تصمیم‌های زیادی می‌گیریم اما چون تمام این تصمیم‌ها برای ما عادی […]