براهین اثبات وجود خدا

درباره دوره بشر از آغازی که خود را شناخت به دنبال ریشه وجود و هستی خودش بود. همواره این سوال در ذهنش بود که اولا او که هست و دوما از کجا آمده است و چگونه آفریده شده است. بر این اساس می‌توان گفت که یکی از مهم‌ترین مسائلی که بشر با آن مواجهه بوده […]

آشنایی با علم کلام

درباره دوره کلام یا کلام‌شناسی یکی از دانش‌های علوم عقلی ـ نقلی است که بر مبنای استدلال عقلی و نقلی درباره اصول اعتقادی و جهان‌بینی دینی بحث می‌کند. از نظر برخی، کلام اسلامی «فقه اکبر» است؛ چراکه با آن می‌توان عقاید دینی را مستدل کرد و درباره ذات و صفات و افعال خداوند بحث کرد. […]