فلسفه سینما

درباره دوره یکی از ویژگی‌های عصر مدرن، تکثر اخلاقیات در زندگی روزمره است که باعث شده بشر در تک‌تک کنش‌هایش درگیر مقوله اخلاق و رفتار ارزشی اخلاقی باشد. هنر مهم‌ترین عرصه بازنمایی زندگی روزمره است؛ بنابراین استفاده از مقوله هنر و سینما برای این غایت ازاین جهت اهمیت دارد که می‌توان اذعان کرد که هنر […]

فیلمنامه‌نویسی

درباره دوره فیلم‌نامه، اسکریپت یا سناریو داستانی است که همراه با توضیح صحنه‌ها برای ساخت فیلم نوشته می‌شود. فیلم‌نامه از عناصری مانند داستان و شخصیت‌ها، صحنه‌ها، سکانس‌ها، پرده‌ها، موسیقی، مکان‌ها و تشکیل می‌شود. در روزهاي نخستین تاريخ سينما چيزي به عنوان فیلم‌نامه وجود نداشت. سينما برای همگان تجربه‌ای تازه محسوب می‌شد. بیشتر فيلم‌ها بدون طرح […]