دوره علوم قرآنی

درباره دوره علوم قرآنی، یکی از علم‌­های مهم حوزۀ مطالعات قرآنی است. این علم دو حوزه متمایز دارد که عبارت است از گونه­‌های قرآن‌شناسی و متدلوژی تفسیر متن. قرآن شناسی، وحیانیت، چگونگی نزول و دوره ­های نزول، تدوین و رسم الخط و قرائت، ماندگاری، ساختار متن و متن‌شناسی آن نمونه‌هایی از  مباحث بخش اول است. […]

تعیین هدف

درباره دوره با اهداف و نتایج کلیدی (OKR) شروع کنید؛ روش مدیریتی محبوب برای تعیین هدف که می‌تواند همکاری و همسویی را تشویق کند، اولویت‌ها را روشن کند و کارکنان را برای انجام بهترین کارشان توانمند سازد. استاد جسی ویترز مفاهیم پشت OKRها، نحوه طراحی OKR برای گروه‌ها و نحوه پیاده‌سازی چارچوب در سراسر یک […]