دوره علوم قرآنی

درباره دوره علوم قرآنی، یکی از علم­های مهم حوزۀ مطالعات قرآنی است. به تعبیری، علوم قرآنی، به گونه­ای قرآن‌شناسی و متدلوژی تفسیر متن است. علوم قرآنی دو حوزه متمایز دارد. بخشی از آن به قرآنی شناسی، و وحیانیت، و چگونگی نزول و دوره­های نزول، و تدوین و رسم الخط و قرائت، و ماندگاری، و ساختار […]

تعیین هدف

درباره دوره با اهداف و نتایج کلیدی (OKR) شروع کنید؛ روش مدیریتی محبوب برای تعیین هدف که می‌تواند همکاری و همسویی را تشویق کند، اولویت‌ها را روشن کند و کارکنان را برای انجام بهترین کارشان توانمند سازد. مربی جسی ویترز مفاهیم پشت OKRها، نحوه طراحی OKR برای گروه‌ها و نحوه پیاده‌سازی چارچوب در سراسر یک […]