گفتگوی ادیان و مذاهب در شرایط برابر شکل می‌گیرد

گفتگوی ادیان و مذاهب موضوعی است که همواره مورد تاکید رهبران مذهبی، سیاست‌مداران و صاحبان قدرت بوده است. با این وجود، درگیرهای دینی و مذهبی و خشونت‌های کلامی میان مبلغان ادیان و پیروان آنان همچنان رایج است. در گفتگو با دکتر «مرتضی رضازاده» مدیر موسسه بین المللی حکمت و عضو شورای جهانی ادیان ابراهیمی به بررسی جایگاه […]