استادان آکادمی حکمت

آیت‌الله

علیرضا اعرافی

مدیر حوزه‌های علمیه کشور
عضو شورای نگهبان
نماینده مجلس خبرگان رهبری

حجت‌الاسلام و المسلمین

دکتر‌مسعود آذربایجانی

عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

حجت‌الاسلام و المسلمین

عبدالکریم بهجت‌پور

مدیر حوز‌ه‌های علمیه


حجت‌الاسلام و المسلمین

دکتر مرتضی جوادی آملی

رئیس بنیاد علوم وحیانی اسراء

دکتر علی اله‌بداشتی

عضو هیئت علمی دانشگاه
قم

دکتر رولا ابیساب

عضو هیئت علمی دانشگاه مگ‌گیل کانادا

دکتر قاسم پورحسن

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر حسن حسینی

عضو هیئت علمی دانشگاه شریف

دکتر علیرضا آرام

استاد دانشگاه و پژوهشگر

دکتر مهدی امینی

استاد دانشگاه و پژوهشگر​

Group 1397

دکتر محمد باعزم

استاد دانشگاه و پژوهشگر​

دکتر روزبه زارع

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

دکتر محمدرضا بیات

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

دکتر امداد توران

عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان

دکتر نعیمه پورمحمدی

عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان

دکتر محمد جاودان

عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان

حجت‌الاسلام و المسلمین

دکتر علی اکبر بابایی

عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

حجت‌الاسلام و المسلمین

دکتر حاجی ابراهیم

عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر

حجت‌الاسلام و المسلمین

دکتر جوان آراسته

عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان​

حجت‌الاسلام و المسلمین

دکتر حسینی کوهساری

مدیر مرکز بین‌الملل حوزه‌های علمیه

دکتر سید‌صادق‌حقیقت

عضو هیئت علمی دانشگاه مفید قم

دکتر سجاد رضوی

عضو هیئت علمی دانشگاه اکستر انگلستان

دکتر محمد سمیعی

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

دکتر لیسلوته عبید

استاد دانشگاه وین اتریش

حجت‌الاسلام و المسلمین

مرحوم‌ دکتر‌محمد‌ اسعدی

عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

حجت‌الاسلام و المسلمین

دکتر مهدی رستم‌نژاد

عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم

آیت‌الله

حسن رمضانی

استاد حوزه و دانشگاه

حجت‌الاسلام و المسلمین

دکتر علی فضلی

مدیرگروه عرفان پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

حجت‌الاسلام و المسلمین

دکتر وینی کتیا

دکترای دانشگاه مک مستر کانادا

حجت‌الاسلام و المسلمین

دکتر مهدی داود‌آبادی

عضو هیئت علمی دانشکده صدا‌ و سیما

حجت‌الاسلام و المسلمین

دکتر محمدعلی شمالی

استاد حوزه و دانشگاه

حجت‌الاسلام و المسلمین

دکتر‌محمد‌مسجد‌جامعی

عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب

دکتر یوسف دانشجور

عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام‌خمینی

دکتر‌عبد‌العزیز‌ساچیدینا

رئیس گروه مطالعات اسلامی دانشگاه جرج میشن آمریکا

دکتر الساندرو کانچیان

دکترای دانشگاه سينیا و شرق‌شناسی اسلامی

دکتر محمدکاظم شاکر

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

حجت‌الاسلام و المسلمین

دكتر سعيد رهايی

عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

حجت‌الاسلام و المسلمین

دکتر رضایی اصفهانی

عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

حجت‌الاسلام و المسلمین

دكتر محمدحسن زمانی

استاد حوزه و دانشگاه

حجت‌الاسلام و المسلمین

دکتر‌محمد‌‌سادات‌منصوری

عضو کارگروه فلسفه ذهن ستاد توسعه علوم شناختی

دکتر احمد شاکرنژاد

استاد حوزه و دانشگاه

دکتر فرهاد شفتی

پژوهشگر مطالعات اسلامی

دکتر ایرج شهبازی

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

دکترسیدعلیرضا صالحی

مدرس و پژوهشگر

دکتر نظام حیدر

عضو هیئت علمی دانشگاه کلمبیا

دکتر وحید سهرابی فر

عضو هیأت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب

دکتر محمد سوری

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

دکتر مرتضی رضازاده

مدیر موسسه و آکادمی بین‌المللی حکمت

حجت‌الاسلام و المسلمین​

دکتر ابوالفضل ساجدی

عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام‌خمینی

حجت‌الاسلام و المسلمین​

دکتر حمیدرضا شاکرین

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

حجت‌الاسلام و المسلمین

محمد جعفری

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی​

حجت‌الاسلام و المسلمین

دکترسیدکاظم‌سیدباقری

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

حجت‌الاسلام و المسلمین​

دکتر حامد شیواپور

عضو هیئت علمی دانشگاه مفید

حجت‌الاسلام و المسلمین​

دکترسیدفخرالدین‌طباطبایی

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شریف

حجت‌الاسلام و المسلمین

دکتر مهدی عبداللهی

عضو هیئت علمی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه

حجت‌الاسلام و المسلمین

دکترسعید مهدوی کنی

رئیس دانشگاه امام صادق

حجت‌الاسلام و المسلمین​

استاد صدرایی خویی

استاد حوزه و دانشگاه

حجت‌الاسلام و المسلمین​

دکتر طیب حسینی

عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

حجت‌الاسلام و المسلمین

محمد عمومی

مدیر بنیاد علمی فرهنگی هادی

حجت‌الاسلام و المسلمین

دکترمحمدرضا غفوریان

عضو هیأت علمی دانشگاه امیرکبیر

آیت‌آلله

ابوالقاسم علیدوست

استاد سطوح عالی حوزه، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

آیت‌الله

سید محمد غروی

مدير پژوهشكده علوم رفتاري پژوهشگاه حوزه و دانشگاه​

آیت‌الله

محمد عندليب همداني

استاد سطوح عالی حوزه علمیه


حجت‌الاسلام و المسلمین

امیر غنوی

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

حجت‌الاسلام و المسلمین​

كاظم قاضي‌زاده

عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس تهران

حجت‌الاسلام و المسلمین​

دكتر علیرضا قائمي‌نيا

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

حجت‌الاسلام و المسلمین

محمد ابراهیم کفیل

مدرس حوزه علمیه قم

حجت‌الاسلام و المسلمین

دکتر مرتضی کریمی

استاد حوزه و دانشگاه

حجت‌الاسلام و المسلمین​

دکتر علی لطیفی

مدیر پژوهشکده تعلیم و تربیت اسلامی

Group 1397

حجت‌الاسلام و المسلمین​

علی گنجی

استاد حوزه و دانشگاه

حجت‌الاسلام و المسلمین

محمدرضا مصطفي‌پور

عضو شوراي علمی مرکزتخصصی تفسیر و علوم قرآنی اسراء

حجت‌الاسلام و المسلمین

دکتر سيد رضا مودب

عضو هیئت علمی دانشگاه قم

دکتر ناهید طیبی

استاد و پژوهشگر جامعه الزهرا(سلام‌الله علیها)

خانم دکتر ظهیری

معاون فرهنگی حوزه‌های علمیه خواهران

دکتر نصرت نیل ساز

عضو هیئت‌ علمی دانشگاه‌ تربیت‌مدرس

دکتر نفیسه مرادی

پژوهشگر مطالعات اسلامی

Group 1397

دکتر حامد ساجدی

دکتر حسین کمالی

استاد دانشگاه هارتفورد آمریکا

دکتر نیما نریمانی

دکتر رسول نقوی

استاد دانشگاه جورج‌تاون

دکتر شهرام صحرایی

عضو هیأت علمی بنیاد دائرة المعارف اسلامی

دکتر محمد مرادی

عضو هیأت علمی دانشگاه قرآن و حدیث

دکتر سید‌رضی موسوی

عضو هیئت‌علمی موسسه‌ آموزش‌عالی هنر‌و‌اندیشه اسلامی

دکتر هادی وکیلی

عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

حجت‌الاسلام و المسلمین​

دکتر محسن قمرزاده

مدیر گروه پژوهشی فقه قرآن و حدیث مرکز فقهی ائمه اطهار

حجت‌الاسلام و المسلمین​

دکتر حامد معرفت

مدیر موسسه تمهید

حجت‌الاسلام و المسلمین

دکتر‌فتح‌الله نجارزادگان

عضو هیأت‌ علمی دانشگاه تهران

حجت‌الاسلام و المسلمین

دکتر حسین مظفری

عضو هیأت علمی موسسه امام خمینی

دکتر مهدی عزیز

دکترای دانشگاه تربیت مدرس کارشناس دیوان محاسبات

دکتر محمد لگنهاوزن

عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی

دکتر محمد باقر ملکیان

مولف و مدرس علم رجال

دکتر سیدهادی قزوینی

آکادمی حکمت

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی

خدمات مشاوره علمی و فرهنگی

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی

موسسه حکمت

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی

خبرنامه آکادمی حکمت

جهت اطلاع از آخرین برنامه‌ها و دوره‌های آکادمی بین‌المللی حکمت،‌ در خبرنامه ایمیلی ما عضو شوید.