سید‌ رضی موسوی گیلانی

عضو هیئت‌ علمی مؤسسه‌ آموزش‌ عالی هنر‌ و‌ اندیشه اسلامی