سید مفید حسینی کوهساری

مدیر مرکز بین‌الملل حوزه‌های علمیه