آموزش دریافت گواهی | آکادمی بین المللی حکمت

ابتدا در یک دوره باید ثبت نام کنید و یا در سایت وارد شوید.
دقت داشته باشید نام و نام خانوادگی خود را به صورت صحیح وارد کنید.
برای نمایش درس ها باید در دوره مورد نظر ثبت نام کنید.
پس از ثبت نام در دوره نوار پیشرفت شما در صفحه دوره نمایش داده خواهد شد.

باید همه جلسات دوره با به صورت کامل بگذرانید به صورتی که نوار دوره به تکمیل شد تغییر کند

بعد از اتمام دوره در صورتی که دوره دارای آزمون باشد. در انتهای دوره دکمه آزمون نمایش داده می‌شود و باید در آزمون شرکت کنید
بعد از اتمام آزمون به صفحه دوره مراجعه کنید.

پس از تکمیل همه درس ها و قبولی در آزمون دکمه دانلود گواهی برای شما به نمایش داده می‌شود.
با کلیک بر روی دکمه در صورتی که گواهی دوره شما رایگان باشد،گواهی شما نمایش داده خواهد شد و می‌توانید دانلود کنید.

و در صورتی که گواهی شما شامل هزینه باشد، به صفحه هزینه دوره و درگاه بانکی منتقل خواهید شد.

پس از پرداخت به صفحه پروفایل کاربری منتقل خواهید شد و گواهی خود را مشاهده خواهید کرد.

تمامی دوره ها و گواهینامه های شما در پروفایل کاربری ذخیره خواهد شد و طبق قوانین و مقرارت آکادمی حکمت از آنها نگهداری می‌شود.