هنر اسلامی

درباره دوره دین و هنر از جمله مفاهیمی هستند که نقش عمده‌ای در تاریخ بشریت داشته‌اند. گاهی چنان با هم عجین می‌شوند که چیزی به نام هنر مقدس را رقم می‌زنند و گاهی نیز چنان در مقابل هم قرار می‌گیرند که مفهومی به عنوان هنر شیطانی را پدید می‌آورند. در حقیقت مفهوم مقدس و شیطان […]