دوره علوم قرآنی

درباره دوره علوم قرآنی، یکی از علم‌­های مهم حوزۀ مطالعات قرآنی است. این علم دو حوزه متمایز دارد که عبارت است از گونه­‌های قرآن‌شناسی و متدلوژی تفسیر متن. قرآن شناسی، وحیانیت، چگونگی نزول و دوره ­های نزول، تدوین و رسم الخط و قرائت، ماندگاری، ساختار متن و متن‌شناسی آن نمونه‌هایی از  مباحث بخش اول است. […]