دوره زیباخوانی قرآن (ویژه کودکان و نوجوانان)

دوره «زیباخوانی قرآن»، با هدف آموزش قرائت قرآن به نوجوانان طراحی شده است. این دوره، علاوه بر آموزش قواعد قرائت قرآن، در پی یاد دادن زیبا خواندن قرآن است. این دوره اصولی چون شناسایی حروف و حرکات و تلفظ صحیح آنها را آموزش می‌دهد. در این درس، استاد محترم تلاش کرده‌ است، تجربیات طولانی خود […]