تقویت هوش مالی کودکان

درباره دوره با توجه شکل‌گیری شخصیت، ذهنیت، نگرش و سبک زندگی از زمان کودکی، لزوم سبک تربیت مالی صحیح و سوق دادن فرزندان به سمت ارزش آفرینی و کارآفرینی، برای والدین امری ضروریست تا اقداماتی انجام دهند که مهارت‌های مدیریت مالی از کودکی در فرزندانشان درونی شده و تبدیل به عادت آنها گردد. تقویت هوش […]

حرمت تن (تربیت جنسی کودک)

درباره دوره سلامت و تربيت جنسی کودک و نوجوان از نگرانی‌های مهم‌ والدين است. بسياري از نوجوانان در حالی پا به بزرگسالی می‌گذارند که با پيام‌های مبهم و چالش‌برانگيز بزرگسالان در مورد موضوعات جنسی مواجه‌اند. شرم، حيا، سكوت و نبود بحث آزاده در مورد موضوعات جنسی از سوی والدين و معلمان، این مسئله را پيچيده‌تر […]