حیات سیاسی اجتماعی امیرالمؤمنین(ع)

درباره دوره امیرالمؤمنین (ع) نخستین کسی بود که به پیغمبر اکرم (ص) ایمان آورد و بارها با فداکاری، از جان رسول خدا (ص) محافظت کرد. ازجمله در مدت محاصره در شعب ابی‌طالب و در لیله المبیت.  امام علی (ع) در همۀ غزوات رسول خدا (ص)، به جز غزوۀ تبوک حضور داشت و پرچمدار اصلی سپاه […]

جریان‌شناسی اندیشه معاصر ایران

درباره دوره براي كسانی كه به نحو عام به علوم انسانی و به طور خاص به تأثير اين علوم بر حيات فكری و فرهنگی كشور ما در چند دهه اخير علاقه دارند، يكی از بايسته‌ها آن است كه متفكران و انديشه‌های اثرگذار در چند دهه اخير در ايران را در ضمن رويكردی جريان‌شناسانه پيگيری كنند. […]