سیستم استعلام گواهی آکادمی حکمت

برای استعلام صحت گواهی، کافیست کد درج شده در گواهی را در فیلد زیر قرار دهید.

[elc_ssc_front_search datetime_format="F j, Y"]