سیستم استعلام گواهی آکادمی حکمت

برای استعلام صحت گواهی، کافیست کد درج شده در گواهی را در فیلد زیر قرار دهید.