سفرهای فرهنگی ایران شناسی برای فرهیختگان غیرایرانی با هدف آشنایی دقیق و نزدیک با فرهنگ اسلامی و ایرانی، از برنامه‌های کم‌نظیری است که این مؤسسه در سالهای اخیر با موفقیت برگزار کرده است و بازخوردهای بسیار خوبی در سطح رسانه‌ها و مراکز دانشگاهی و فرهنگی بین‌المللی داشته است.این برنامه با حضور اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های معتبری آمریکایی و اروپایی برگزار شده و می‌شود.

در این صفحه می‌توانید تصاویر برخی از این سفرها را مشاهده کنید.