آشنایی با علم کلام

درباره دوره کلام یا کلام‌شناسی یکی از دانش‌های علوم عقلی ـ نقلی است که بر مبنای استدلال عقلی و نقلی درباره اصول اعتقادی و جهان‌بینی دینی بحث می‌کند. از نظر برخی، کلام اسلامی «فقه اکبر» است؛ چراکه با آن می‌توان عقاید دینی را مستدل کرد و درباره ذات و صفات و افعال خداوند بحث کرد. […]